R
P I
A V L
mo on"
WieBenIk OverJou HerkenJeDit WilJeDit Start Reageren
movon-april.nl

Herken je dit?

Je wilt gezonder gaan eten of meer gaan bewegen maar het lukt niet om dit blijvend vol te houden
Het ene is net opgelost of het volgende dient zich weer aan
Heb je angst of voel je spanning of dingen wel goed gaan
Spoken er continu gedachten door je heen, ervaar je onrust of onzekerheid
Sta je voortdurend op ‘ AAN ‘
Let je de lat steeds hoger
Voel je je verantwoordelijk voor alles en iedereen
Vind je dat je het niet goed genoeg hebt gedaan, raak je vervreemd van jezelf of ben je boos over hoe dingen gaan
Vind je dat je steeds dingen moet