R
P I
A V L
mo on"
WieBenIk OverJou HerkenJeDit WilJeDit Start Reageren
movon-april.nl

Over jou!

Je bent vriendelijk en behulpzaam. Je merkt op wat een ander nodig heeft. Nog voordat iemand het jou vraagt, help je graag. Je bent een harde werker en je voldoet aan de verwachtingen op je werk en privé. Mensen zien jou als een sympathiek, toegankelijk en kundig iemand waar ze op kunnen bouwen. Je bent geliefd. Je staat stevig in je schoenen en je hebt het goed voor elkaar.

Maar binnen in jou wringt er iets…. Je blijft alsmaar bewijzen dat ze op jou kunnen vertrouwen. Je zet jezelf op de laatste plaats. Je bent er moe van. Of boos. Je hoopt dat een ander nu ook eens rekening met jou houdt en jouw grenzen respecteert. Je wacht totdat het anders wordt.. maar dat gebeurt niet.
Je weet stiekem wel dat je hiermee aan de slag moet. Maar het is lastig om concreet aan te geven hoe dan.
Dat is helemaal niet gek. Het is niet eenvoudig op te lepelen waar het aan schort. Vaak reageer je vanuit een automatisme. Door stil te staan bij wat er aan de hand is, word je je bewust van wat er gebeurt, hoe je reageert en wat je nodig hebt. Dat kan gepaard gaan met een traan doch geeft uiteindelijk een bevrijdend gevoel en ruimte. Ook voor jou is dit weggelegd.